Program

2 instruktoři na 1 třídu, preventissta

1.den

10:00   motivační přivítání

10:30   seznamovací aktivity (icebreakers) + hry na budování důvěry

11:55   reflexe dopoledního programu

12:00   oběd

13:30   obavy a očekávání

14:00   hry na rozvoj komunikace a spolupráce (dynamics)

16:55   reflexe odpoledního programu

18:00   večeře

18:30   hry na prohloubení spolupráce

20:00   reflexe

20:45   společná pravidla

21:30   konec programu


2.den

08:00   snídaně

09:00   problémové aktivity

11:30    reflexe

12:00   oběd

14:00   hry na rozvoj důvěry

17:00   reflexe

18:00  večeře

18:30   zážitkový program

22:00   konec programu

 

3.den

08:00   snídaně

09:00   třídní ústava, závěrečná reflexe kurzu

12:00   oběd

13:00   oficiální ukončení kurzu

14:00   odjezd